O nama

Udruženje „Transplant Heroji“  osnovano od strane roditelja čija su deca transplantirala jetru.

Osnovali smo ovo udruženje radi ostvarivanja sledećih ciljeva :

  • Unapredjenje kvaliteta  lečenja transplantirane dece u Srbiji.
  • Nabavkom savremenije aparature radi lakše dijagnostike.
  • Nabavljamo reagense za analize koje se ne rade u našoj zemlji kao na primer za EB I CM viruse.
  • Šaljemo  lekare na razne edukacije u okviru transplantacije.
  • Organizujemo smeštaj za roditelje i pacijente u Italiji, gde se deca transplantiraju i idu na kontrole.
  • Pružamo novim porodicama adekvatne informacije vezano za transplantaciju.
  • Širimo informacije vezano za transplantacije i zaveštanje organa, u okviru edukacija i predavanja po projektu “ Budi donor ! postani heroj “ u saradnji sa kliničkim centrom Vojvodine i udruženjem Pan Transplant Vojvodine.
  • Sklapamo sporazume o saradnji sa svim organizacijama u zemlji i inostranstvu.